(050) 313 35 14

Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Rijschool van der Heide met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Rijschool van der Heide aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Rijschool van der Heide alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Rijschool van der Heide niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Rijschool van der Heide worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Rijschool van der Heide uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Rijschool van der Heide worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Privacyverklaring

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons eventueel verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

2010, Rijschool van der Heide

Voor vragen met betrekking tot deze disclaimer, privacyverklaring, website of Rijschool van der Heide: rijschoolvanderheide@home.nl.

bedrijfsfilm rijschool van der heide

Bel of app mij terug